Зразок пояснення: Зразок пояснювальної записки

Содержание

Зразок пояснювальної записки

Пояснювальна записка — це доповідь працівника своєму безпосередньому керівникові або керівнику підприємства, організації, певної установи про подію або пригоду на виробництві, під час виконання певних зобовязань, доручень по роботі, перебування у відрядженні, навіть і в деяких випадках під час відпочинку тощо.

Пояснення (пояснювальна записка) пишеться довільно на ім’я керівника ланки, організації або установи. В поясненні зазначаються прізвище та ініціали керівника, кому подається записка, власні анкетні дані (прізвище, ініціали), робочий телефон (якщо є такий), посада, час та дата події, опис, бажано повний, причина вчинення певної дії. Погодження з майбутнім покаранням, або не погодження з обгрунтованими висновками. В кінці пояснювальної записки ставиться підпис та дата.

Сілд зазначити, що пояснення додається до особової справи працівника, на підставі якої, у разі будь якої пригоди (ЧП), керівництво може використати, як підставу для накладення адміністративних стягнень: догана, сувора догана або службова невідповідність.

Зразок пояснення (записки) можна скопіювати далі:

                                                                                Керівику_______________

                                                                                ______________________

                                                                                від ____________________

                                                                                посада ________________

 

                                                      ПОЯСНЕННЯ
                                                       
  (зразок)

      Я, ____________________________ перебуваючи на робочому місці_________,

11.10.2012 року 12-00 годині вчинив наступне______________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.

      Свою вину в скоєнному визнаю в повному обсязі, або не визнаю з наступних

підстав:_____________________________________________________________.

      Про відповідальність, згідно з наказом №_____, попереджений(на).

      Дата та підпис

Скачати зразок пояснення в форматі WORD:

Скачати інший приклад пояснення в форматі WORD:


Схожі записи:

Наступні записи:

Попередні записи:


зразок, шаблон, інструкція з написання

Правильно складений документ, який пояснює причину помилок у роботі або порушень трудової дисципліни, дозволяє працівникові виправдати свої дії, а керівникові — визначити ступінь провини підлеглого.

Зміст

 • Які причини для пояснювальної записки на роботі?
 • На чиє ім’я пишеться пояснювальна записка працівника на роботі?
 • Як правильно почати, закінчити пояснювальну записку, що написати в поясненні: правила написання пояснювальних записок, інструкція з написання
 • Як написати пояснювальну записку на роботі з приводу відсутності на робочому місці: зразок, шаблон, приклади
 • Як правильно написати пояснювальну, пояснювальну записку, щоб не покарали: поради
 • Як написати пояснювальну записку на роботі з приводу помилки: зразок, шаблон, приклади
 • Як написати пояснювальну записку на роботі з приводу скарги: зразок, шаблон, приклади
 • Як написати пояснювальну записку на роботі з приводу проступку: зразок, шаблон, приклади
 • Як написати пояснювальну записку на роботі з приводу події: зразок, шаблон, приклади
 • Як написати пояснювальну записку на роботі з приводу за фактом порушень після перевірки: зразок, шаблон, приклади
 • Відео: Як правильно і грамотно написати пояснювальну записку на роботі?

Як би не намагалися працівники різних сфер, на виробництві, в офісі, на будівництві, у конторі або відділі, рано чи пізно у кожного з них виникає ситуація, в якій доводиться пояснити свої дії (або бездіяльність) роботодавцю, оформивши думки в письмовій формі.

Документ, що пояснює причини якоїсь події, події чи вчинку працівників, називається «пояснювальна записка»

(скорочено – «пояснювальна»).

Наявність пояснювальної дозволяє з’ясувати всі обставини, при яких були зроблені помилки чи провини, визначити вину працівника в пригоді.

Як правильно і грамотно написати пояснювальну записку на роботі начальнику, директору

Які причини для пояснювальної записки на роботі?

Причин, за якими керівник може зажадати підлеглого описати подію в пояснювальній записці, досить багато. Серед найпоширеніших:

 • запізнення
 • неявка
 • відсутність на роботі
 • самовільний відхід до закінчення робочого дня (зміни)
 • відмова від виконання обов’язків
 • помилки в роботі
 • невиконання посадових обов’язків
 • виявлення комісією порушень, перевіркою
 • порушення трудової дисципліни

Не варто відразу сприймати «в штики» пропозицію керівника написати пояснювальну. Написана пояснювальна виклад працівником власного бачення ситуації. Цей документ не дозволить начальству трактувати все по-своєму і покарати невинного підлеглого.

ВАЖЛИВО: Кримінальний Кодекс Росії попереджає, що свідчити проти самого себе, ніхто не зобов’язаний. Тому, якщо викладені в пояснювальній факти підтвердять вину працівника, писати її він не зобов’язаний.

Якщо керівник не отримав пояснювальну через 48 годин після того, як працівника попросили її надати, він має право застосувати дисциплінарне покарання.

ВАЖЛИВО: Всі пояснювальні «підшиваються» до особової справи працівника і зберігаються 75 років.

Які причини для пояснювальної записки на роботі?

На чиє ім’я пишеться пояснювальна записка працівника на роботі?

Дізнатися, на чиє ім’я слід писати пояснювальну записку, може кожен працівник. Для цього достатньо зазирнути в «Правила внутрішнього трудового розпорядку». Там чітко позначені керівники, в чийому безпосередньому підпорядкуванні перебуває працівник. Пояснювальна повинна бути написана на ім’я одного з цих людей.

Якщо група робочих зібрана із різних підрозділів, то всі ці люди на час виконання трудового завдання підпорядковуються керівнику групи. Отже, керівник може вимагати пояснювальну записку, яка буде написана на його ім’я.

На чиє ім’я пишеться пояснювальна записка працівника на роботі?

Як правильно почати, закінчити пояснювальну записку, що написати в поясненні: правила написання пояснювальних записок, інструкція з написання

Строгих правил оформлення пояснювальної не існує, форма документа щодо вільна. Але існує декілька умов, які потрібно виконати при написанні:

 • Зверху в правому куті позначають, кому і від кого призначена записка (з зазначенням ПІБ, посади та назви підприємства).
 • Посередині рядка: «Пояснювальна».
 • Далі, з абзацу, сам текст у вільній формі із зазначенням точного часу, дати і обставин події (від першої особи).
 • Після тексту пояснювальної працівник має право розмістити додатки, в яких коротко зібрані факти, що підтверджують його невинність.
 • Нижче, починаючи з лівого кута: посада працівника, далі – підпис і розшифровка.
 • Останній, в лівому кутку, ставиться дата – день, коли складається пояснювальна.

ВАЖЛИВО: Викладаючи в пояснювальній причини події, працівнику бажано дотримуватися офіційно-ділового стилю, без використання ненормативної лексики. У той же час вимагати від підлеглого певного стилю або стислості тексту некоректно.

Правила написання пояснювальних записок, інструкція з написання, шаблон

Уникнути пояснень перед начальством з приводу відсутності на робочому місці не вдасться. Керівництво цілком правомірно вимагає написати пояснювальну

Зразок пояснення (образец объяснения) — Інше / Другое — Другие образцы / Інші зразки — Каталог файлов — Юрист-онлайн

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                             (посада, звання, П. І. Б. особи, яка отримує пояснення)
отримав пояснення від __________________________________________________________________
                                                                                             (звання особи, від якої отримується пояснення)

1. Прізвище ___________________________________________________________________________

2. Ім’я та по батькові ____________________________________________________________________

3. Дата народження ____________________________________________________________________

4. Місце народження ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Освіта ______________________________________________________________________________

6. Сімейний стан ______________________________________________________________________

7. Місце роботи, посада _________________________________________________________________

8. Місце проживання ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

9. Період служби в ОВС та період перебування на посаді _____________________________________

З вимогами статті 63 Конституції України (особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом) ознайомлений.

                                                                                                                                   _________________
                                                                                                                                                                            (підпис)

Я, ____________________________________________, даю свою згоду на обробку та використання
                 (П. І. Б. особи, від якої отримується пояснення)
в службових документах органів внутрішніх справ моїх персональних даних у порядку, передбаченому Законом України «Про захист персональних даних».

                                                                                                                                    _________________

                                                                                                                                                                            (підпис)

По суті поставлених запитань можу пояснити таке: __________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                             (підпис особи, яка отримує пояснення)

Зразки пояснювальних записок

Деканові факультету

обліку та фінансів

доценту Дорогань Л. О.

студента I курсу 3 групи

спеціальності «Фінанси і

кредит»

Кременя Дмитра Павловича

Пояснювальна записка

З 05.11 по 28.11.2010 р. я не відвідував заняття, оскільки перебував на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні Полтавської 2-ої міської клінічної лікарні, про що маю довідку.

30.11.2010 (підпис)

Міністерство харчової промисловості Директорові

України п. Бондар О.Г.

Об’єднання «Харківський хлібозавод №8»

про порушення технічної дисципліни

Пояснювальна записка № 16

Доводжу до Вашого відома, що 17.11.2002 у зв’язку з вимкненням електроенергії в загальній мережі заводу з 20.00 до 24.00 було припинено випікання партії хліба, яка складала 150 (сто п’ятдесят) кг.

Мною, нач. цеху №2 Пасько В.Ю., щодо цього факту було укладено акт, який додається.

Зроблено відповідний запис до технологічного чергового журналу, напівфабрикати хліба передано до складу №4, накладна додається.

Додатки:

 1. акт № 4 – 3 арк. у 2 пр.

 1. накладна № 247 – 1 арк. в 1 пр.

18.11.2002.

(підпис) В.Ю. Пасько

Зразок довідки

НАЦІОНАЛЬНИЙ

АГРАРНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

«___» ___________ ____ р.

№ _____

М. Київ

Довідка

Видана ___________________________________________________________

в тому, що він (вона) є студентом (-ою) _____ курсу _____________________ факультету Національного аграрного університету.

Видана для ________________________________________________________

Декан факультету (підпис) (ініціали, прізвище)

Секретар (підпис) (ініціали, прізвище)

Зразок протоколу

Протокол № 7

загальних зборів студентів I курсу агрономічного факультету ПДАА

12.07.2010

Голова – Сиротенко В. Л.

Секретар – Височина Л. М.

Присутні: заступник декана агрономічного факультету доц. Маренич М. М., доц. Бєляєва О .Г ., асистент Колотович С .К ., студенти I курсу.

Порядок денний:

 1. Підготовка студентів до виробничо-польової практики.

 2. Робота з озеленення й благоустрою навколишньої території.

  1. СЛУХАЛИ:

Макаров П. К. Інформація керівника виробничо-польової практики.

ВИСТУПИЛИ:

Сагач М. Н. запропонував поділити студентів на підгрупи, визначити кожному завдання й години роботи на дільниці.

Литвиненко А. М. зазначив, що необхідно підготувати рослини, реактиви до початку практики.

УХВАЛИЛИ:

 1. Усім студентам взяти участь у виробничо-польові практиці.

 2. Доручити керівникові практики скласти графік робіт.

 3. Поділити студентів на групи й визначити час роботи на ділянці.

  1. СЛУХАЛИ:

……………………………………………………………………………………

Голова зборів (підпис) В. Л. Сиротенко

Секретар (підпис) Л. М. Височина

Зразок витягу із протоколу

Витяг із протоколу № 3

2 березня 2010 р.

зборів студентів факультету обліку та фінансів

Полтавської державної агарної академії

СЛУХАЛИ:

 1. Про присудження 3-х стипендій товариства «Відродження» за відмінне навчання та участь у громадському житті факультету.

УХВАЛИЛИ:

За підсумками V семестру та поточною атестацією, за активну участь у громадському житті факультету призначити річну стипендію в сумі 600 (шістсот) гривень відміннику навчання Андрусенку Миколі Віталійовичу.

Оригінал підписали:

Голова зборів (підпис) І. А. Коваленко

Секретар (підпис) М. К. Кушнірук

Доповідна записка — зразок 2019

Доповідна записка – це інформаційно-довідковий документ, який містить виклад якогось питання, а також певні висновки і пропозиції.

Мета написання доповідної записки – інформувати керівництво про ситуацію, що склалася і спонукати до прийняття певного рішення.

У деяких випадках доповідна може носити просто інформаційний характер, тобто інформувати про виконання розпорядження, тимчасове або повне ході виконання робіт, завдань.

Даний документ може складатися як з власної ініціативи автора, так і за вказівкою керівництва.

Доповідна записка може бути внутрішньою або зовнішньою. Внутрішня складається на ім’я керівника структурного підрозділу або організації (у порядку прямого підпорядкування), зовнішня – на ім’я керівника вищестоящої інстанції.

Генеральному директору
ЗАТ “Доповідна”
____________________.

                                               Доповідна записка

                 про виявлення факту порушення техніки безпеки

      20.09.2012 року в 12-00 перебуваючи на робочому місці, в складі №3 по вул. Сирецькій, 4, вантажник Іванов А.В. порушуючи міри особистої безпеки не вимкнув двигун навантажувача, не поставив його на ручне гальмо та самовільно залишив робоче місце. Внаслідок чого навантажувач покотився пошкодивши ящики з________. Внаслідок пригоди підприємству завдано матеріальний збиток на 1000 грн.

      Подія підтверджена актом №____, який було складено в присутності начальника складу Сидорова О.А., старшого зміни Записка В.О. Поясненням Іванова А.В. та поясненням старшого зміни Записки В.О. Книга з підписом Іванова А.В. в підтвердженні того, що з ним проведено інструктаж по дотриманню мір особистої безпеки.

      На підставі викладеного,

Вважав би:

 1. Повністю покласти вину на Іванова А.В. з подальшим вирішення питання про перебування останнього на посаді вантажника ЗАТ “Доповідна”.
 2. Накласти штрафні санкції на Іванова А.В. на відшкодування завданих ним матеріальних збитків, згідно з розпорядженням компанії №__. 

Інженер по техніці безпеки

ЗАТ “Доповідна”                                                                       Зразок І.І.

 

“ ” ________ 2012 року

Зразки документів

Зразки документів

1. Розписка

Це письмове підтвердження певної дії, що відбулась — передачі й отримання документів, товарів, грощей від підприємства або приватної особи.

Розписка може бути приватного (особа отримує цінності від особи) і службового (особа — представник установи — отримує цінності від цієї або іншої установи) характеру.

Розписка

Я, студент фізико-математичного факультету Національного авіаційного університету Маковецький М. І., отримав від завідувача бібліотеки К.П. Лисенка для тимчасового користування на час канікул 1 (один) підручник з фізики, 1 (один) підручник з математики, 1 (один) підручник з філософії.

18.06.07

Підпис студента Маковецького М. Й. Підпис

засвідчую

Декан фізико-математичного

Факультету (підпис) О. В. Марусяк.

2. Пояснювальна записка

Пояснювальна записка – це письмове пояснення на вимогу керівника з приводу ситуації, що склалася, фактів, дій або вчинків працівників (найчастіше — порушення дисципліни, невиконання службових завдань). Інколи пояснювальна записка — це вступ до якогось документа (плану, звіту, проекту).

Начальнику відділу

науково-технічного

обслуговування

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Воропай З.М.

головного бібліотекаря

Гаращенко О.М.

Пояснювальна записка

Я, Гаращенко Олена Миколаївна, запізнилася на роботу 5 вересня 2007 року на 20 хвилин (прийшла на роботу не в 9.00, а в 9.20). Справа в тому, що зранку я ходила в поліклініку, лікаря терміново викликали до завідуючого відділенням, і я затрималась на прийомі.

Головний бібліотекар відділу

науково-технічного обслуговування Гаращенко О.М.

5.09.2007 р.

3. Лист-вибачення

Службові листи — це найпоширеніший вид документації, один з способів обміну інформацією.

Службові листи належать до головних засобів встановлення офіційних, службових контактів між підприємствами, організаціями, фірмами. За функціональними ознаками службові листи поділяють на такі, що потребують відповіді, й такі, що її не потребують.

До листів, що потребують відповіді, належать:

— Листи-прохання;

— Листи-звернення;

— Листи-пропозиції;

— Листи-запити;

— Листи-вимоги.

До листів, що не потребують відповіді, належать:

— Листи-попередження;

— Листи нагадування;

— Листи-підтвердження;

— Листи-відмови;

— Супровідні листи;

— Гарантійні листи;

— Листи-повідомлення;

— Листи-розпорядження.

За кількістю адресатів розрізняють звичайні, циркулярні й колективні листи. Звичайний лист надсилають на адресу однієї інстанції, циркулярний лист – цілій низці установ, колективний лист – на одну адресу, але пишуть його від імені керівників кількох установ.

Директорові Науково-методичного

Центру вищої освіти

Міністерства освіти і науки України

п. К.М. Лемківському

Вельмишановний Казимире Михайловичу!

Мені дуже прикро, що наша довгоочікувана і така важлива зустріч не відбулася і Ви змушені були згаяти свій дорогоцінний час.

З повагою,

Ректор КиМУ Власноручний підпис проф. Х.В. Мовчан

4. Лист-прохання

Директорові фірми „Світоч”

п. О.М. Лішненко

Шановний Олександре Миколайовичу!

Шкода, але з огляду на ускладнення ситуації ми не можемо підтримати Ваше прохання подовжити контракт на перевезення вантажів.

Директор ЧП„Антураж” Власноручний підпис Кузьменко П.А.

5. Доручення

Доручення — це письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності або отримувати матеріальні цінності.

Доручення видаються на розпорядження майном, отримання грошових і матеріальних цінностей. Вони поділяються на особисті та офіційні.

ДОРУЧЕННЯ

Я, Король Петро Пилипович, доручаю Слободі Оксані Володимирівні отримати належну студентам 12-ї групи музично-педагогічного факультету стипендію за вересень 2006 р.

Доручення дійсне до 12 жовтня 2006 р.

20 вересня 2006 р. (підпис) П. П. Король

Підпис студента Короля П. П.

Засвідчую:

Декан музично-педагогічного

факультету (підпис) С. І. Бондаренко

20 вересня 2006 р.

6. Звіт

Звіт – це письмове повідомлення про виконання певної роботи. Звіти бувають статистичні й текстові. Статистичні звіти пишуться на спеціальних, виготовлених друкарським способом бланках, текстові – на звичайному папері.

Звіт про виконання індивідуального плану

Студентки Трофімової Оксани Василівни

Групи 61 магістратури факультету лінгвістики

Київського міжнародного університету

З 1 вересня 2006 року по 31 грудня 2006 року

За звітний період була присутня на 7 консультаціях з науковим керівником.

Виконано 5 контрольних робіт з навчальних дисциплін: літературний переклад, англійська література, англійська мова, німецька мова, німецька література.

Здано 2 екзамени: історія України, літературний переклад.

Підпис студента:

Дата: 5.01.2007

7. Запрошення

ЗАПРОШЕННЯ

Шановний Василю Сергійовичу!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародному форумі „Техно – 2005”.

Відкриття форуму відбудеться 12 жовтня 2005 року о 12 годині

в Міжнародному фонді „Відродження”.

Адреса: Київ, вул. Артема, 46

7. Характеристика

Це документ, у якому в офіційній формі висловлено громадську думку про працівника як члена колективу і який складається на його вимогу або письмовий запит іншої установи для подання до цієї установи.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Міщенко Майї Іванівни

головного бібліотекаря

відділу краєзнавства

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

1955 р. народження, українки,

освіта – вища

Міщенко Майя Іванівна працює в Кіровоградській ОУНБ ім. Д.І. Чижевського з березня 2003 року на посаді головного бібліотекаря відділу краєзнавства. За час роботи на посаді головного бібліотекаря Майя Іванівна зарекомендувала себе як висококваліфікований працівник. Постійно й послідовно запроваджує у відділі нові форми та методи роботи, має свій особистий підхід до цього.

М.І. Міщенко дисциплінована, сумлінно ставиться до своїх обов`язків, здібний організатор, ініціативний і творчий працівник, постійно підвищує свій професійний рівень. Вона користується повагою у колег, користувачів бібліотеки.

За внесок в розвиток бібліотечної справи відзначена адміністрацією і профспілковим комітетом подякою та грамотою.

М.І. Міщенко як кваліфікований фахівець повністю відповідає посаді, яку вона займає.

6.03.2008 р.

Завідуюча відділом краєзнавства

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського Макарова Т.П.

9. Автобіографія

Це документ, в якому особа повідомляє основні факти своєї біографії. Цей документ характеризується незначним рівнем стандартизації. Основні вимоги під час його написання – вичерпність потрібних відомостей і лаконізм викладу.

Автобіографія

Я, Крушельницька Олександра Романівна, народилась 14 січня 1978 року в м. Львові в родині лікарів.

У 1985 році була зарахована до першого класу середньої загальноосвітньої школи № 98. У 1995 році вступила до Львівського Національного Університету ім. Івана Франка на юридичний факультет денної форми навчання.

З 2000 року працюю на посаді юриста в відділі договірно-правової роботи концерну „ГАЛНАФТОГАЗ”.

Склад сім’ї:

Батько – Крушельницький Роман Сергійович, 1954 року народження, лікар.

Мати – Крушельницька Марія Василівна, 1958 року народження, лікар.

Сестра – Крушельницька Анна Романівна, 1989 року народження, учениця 9-го класу середньої школи № 98.

15 листопада 2006 року Підпис

10. Доповідна записка

Доповідна записка – це письмове повідомлення на ім’я керівника установи, організації, в якому описується певний факт, подія, повідомляється про виконання окремих завдань, службових доручень.

Доповідна записка укладається з ініціативи її автора або за вказівкою керівника. Розрізняють внутрішні доповідні записки, що адресуються керівникові установи або підрозділу, де працює укладач, і зовнішні, адресовані керівнику вищої організації.

Доповідні записки бувають також iнформаційного, звітного й ініціативного характеру.

Зміст доповідної записки повинен бути точним та лаконічним, поділеним на частини. Вкінці подаються висновки і пропозиції.

Деканові фізико-математичного

факультету доц. Турин М.І.

викладача фізико-математичного

факультету Чайковського Р.Р.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Про збільшення кількості годин

Мовна культура — один з найважливіших показників нашої духовної культури. Усне й писемне мовлення кожної людини свідчить про рівень її освіченості, інтелігентності. Щоб грамотно говорити й писати, потрібно передусім постійно вивчати рідну мову, вдосконалювати знання, набуті в середній школі. Писемне мовлення студентів 1 курсу хибує численними відхиленнями від орфографічних і пунктуаційних норм української мови. Заняття з практичного курсу допомагають повторити й удосконалити знання студентів з. орфографії та пунктуації української мови, виробити навички грамотного письма. Значна частина занять з української мови зорієнтована на вдосконалення зв’язного мовлення. На жаль, таких занять лише дві години на тиждень. Просимо деканат розглянути це питання й збільшити кількість тижневих годин на вивчення рідної мови.

10.07.07 р. Підпис

Cписок використаної літератури

1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: Навч. посібник для вищ. та середн. спец. навч. закладів. -К.: А.С.К., 2000, 2002. -397, с.

2. Ладоня І. О. Українська мова: Навчальний посібник для студентів вузів I-II рівнів акредит. -К.: Вища школа, 2001. -157, с.

3. Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення: Навчальний посібник. -К.: МАУП, 2002. -254, с.

4. Ромат Є. В.Словник основних рекламних і маркетингових термінів : словник. — Харків : Студцентр, 2003. — 54 с.

5. Сучасна українська літературна мова: Підручник для студентів філолог. спец. вузів. -К.: Вища шк., 1997. -492, с.

6. Сучасна українська мова: Підручник для студ. вузів. -К.: Либідь, 2001. -398, с.

7. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. — К.: Вища школа, 1997. -270, с.

Доповідна записка — зразок | Інші процесуальні документи

Заступникові начальника

ГУ МВС України у обл.

полковнику міліції

01.09.2006 № 23-12/214    Баранову Р.О.

 

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Доповідаю, що станом на 01.09.2006 на території    області склалась негативна обстановка щодо розкриття злочинів проти особи.

Порівняно з аналогічним періодом 2005 року розкриття даного виду злочинів зменшилася з… до.., зокрема умисних вбивств — з… до…. Зменшення розкриття умисних вбивств становить ______%.

 Начальник
підполковник міліції    (підпис)    Д.Л.Щербина

 

Примітка до Доповідної записки:

 

Доповідна записка — це службовий документ, адресований керівникові даної чи вищої установи з інформацією про ситуацію, що склалася, про наявні факти, певні події, явища, про виконану роботу з висновками та пропозиціями автора, про виконання окремих завдань, службових доручень тощо.

Доповідна записка може бути складена як із власної ініціативи, так і за вказівкою керівництва. Здебільшого мета ініціативної доповідної записки – спонукати керівника до прийняття конкретного рішення. Тому текст доповідної записки чітко поділяється на дві частини:

– перша – констатуюча, де наводяться факти або описується ситуація,

– друга – викладення пропозицій чи прохань.

У роботі правоохоронних органів доповідною запискою є рапорт, яким інформують керівника про хід роботи.

Доповідні записки поділяють на внутрішні та зовнішні.

Внутрішні доповідні записки подаються керівникові структурного підрозділу чи установи оформлені на чистому аркуші паперу від руки, зовнішні — виходять за межі структури й оформляються на загальних чи спеціальних бланках формату А4 з кутовим чи поздовжнім розташуванням постійних реквізитів.

Внутрішню доповідну записку підписує автор, зовнішню – керівник установи.

Реквізити зовнішньої доповідної записки: посада, звання, прізвище та ініціали керівника, якому подається доповідна записка, назва документа (доповідна записка), текст, посада, звання, прізвище та ініціали особи, яка подає записку, її підпис, дата складання.

Краткий обзор ne demek Краткий обзор türkçesi ne demek ingilizce Краткий обзор anlamı

Bu sayfada ingilizce Краткий обзор türkçesi nedir Краткий обзор ne demek Краткий обзор ile ilgili cümleler türkççı ançıı взгляд anlamı tanımı türkçe sözlük anlamı veya kelime anlamlarını bulabilirsiniz.

Кратко türkçesi Кратко nedir

С первого взгляда ile ilgili cümleler

Английский: Он с первого взгляда увидел, что его дочь плакала.
Турецкий: O, kızının ağladığını bir bakışta gördü.

Английский язык: Я сразу понял, что это обычный человек.
Турецкий: Onun sıradan bir adam olduğunu bir bakışta anladım.

Английский язык: Я сразу понял, что он честный человек.
Турецкий: Onun dürüst bir adam olduğunu bir bakışta bildim.

Английский: Я сразу понял, что у нее проблемы.
Турецкий: Bakar bakmaz bir sıkıntısı olduğunu anlamıştım.

Английский язык: Я сразу могу сказать, что что-то не так.
Турецкий: Bir bakışta yanlış bir şey olduğunu söyleyebildim.

С первого взгляда ingilizcede ne demek, С первого взгляда nerede nasıl kullanılır?

По адресу : Bir zamanı belirtmek için kullanılır. Хатта. Бир иш вея hareketten bahsederken kullanılır. Yanında. Bir miktarı göstermek için kullanılır. Э. Нездинде. Я. Üzerinde. Бир йери белиртмек ичин куланилыр.

A : Пэк ий.İngiliz alfabesinin birinci harfi. Belirli bir tür veya nitelikteki. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Atom ağırlığı. (херханги) бир. Бир. En yüksek нет. Amperin simgesi. La (müzik terimi).

Взгляд : Göz. Kısaca bakış. Göz gezdirmek. Bakıvermek. Parıldamak. Kısa bakış. Бакмак. Бакыш. Göz atmak.

Признание с первого взгляда : İlk bakışta tanıma.

По выгодной цене : İndirimli özel fiyat. Düşük fiyata. İndirimde.

С ужасающей скоростью : Коркунч оранда.Korkutucu boyutta.

На ударе : Аниден. Бирден.

На расстоянии : Узакта. Узак бир йерде белирли бир месафеде. Узак бир йерде. Belirli bir mesafede. Belli bir mesafede.

Со скидкой : İskonto ile. İndirimli. İskontolu olarak arz. Уцуза. Тензилатла.

На черновике : Bir fırtta. Бир юдумда.

İngilizce Кратко Türkçe anlamı, Кратко eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Кратко ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir.Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Одним словом : Дерхал.

Forthwith : Gecikmeden. Дерхал. Тиз. Ansızın. Bir an önce.

Erelong : imdi. Ok geçmeden. Сюратле. Uzun süre önce. Abuk. Дерхал.

Напрямую : Dosdoğru. Anlaşılır biçimde. Япар япмаз. -er -mez. Догрудан. Директ. Dorudan doğruya. Düpedüz. Açıkça.

Сразу : Айны заманда. Hep bir ağızdan. Hemencecik.Бирден. Бир керелик. Imdi. Hemen şimdi. Анид. Hep birden.

Как можно скорее : En kısa zamanda. Mümkün olduğunca en kısa zamanda. İlk fırsatta. Mümkün olduğu kadar çabuk. Olabildiğince çabuk. En kısa sürede. Vakit geçirmeden. Bir an önce. Mümkün olan en kısa sürede.

Как только : İnce. İster istemez. Mümkün olduğu kadar çabuk. İle beraber. -er -mez. Япар япмаз. En kısa zamanda. İle birlikte. Дерхал.

Ни разу : Чок Чабук.Abucak. Hiçbir zaman.

Anon : Bir an önce. Дерхал. Imdi. Якинда. Ok geçmeden.

Bang off : Дерхал.

Кратко синонимы : сразу, сразу, сразу, в любой момент, прямо.

.

Кратко

Федеральный резервный банк Кливленда является одним из 12 резервных банков, которые вместе с Советом управляющих в Вашингтоне и Федеральным комитетом по открытым рынкам (FOMC) составляют Федеральную резервную систему, созданную Конгрессом для обеспечения нации более безопасной , более гибкая и более стабильная денежно-кредитная и финансовая система. Как центральный банк США, Федеральная резервная система формулирует и реализует денежно-кредитную политику — действия, предпринимаемые центральным банком для влияния на доступность и стоимость денег и кредита для содействия достижению национальных экономических целей — предоставляет платежные услуги финансовым учреждениям и правительству США, и контролирует банковские и другие финансовые учреждения.

Федеральный резерв Кливленда, возглавляемый президентом и главным исполнительным директором Лореттой Дж. Местер, работает из своей штаб-квартиры в центре Кливленда и из своих филиалов в Цинциннати и Питтсбурге. В нем работает около 1000 человек, и он обслуживает Четвертый округ Федеральной резервной системы, который охватывает Огайо, западную Пенсильванию, северную часть Западной Вирджинии и восточный Кентукки.

Федеральный резерв Кливленда начал свою деятельность в 1914 году и открыл свою нынешнюю штаб-квартиру в 1923 году. Д-р Местер был назначен президентом и главным исполнительным директором в июне 2014 года.

Вопреки распространенному заблуждению, сотрудники ФРС Кливленда не являются государственными служащими, и Федеральная резервная система не получает финансирование в рамках бюджетного процесса Конгресса. Федеральная резервная система — это независимая структура в правительстве. Он никому не принадлежит и не является частным коммерческим учреждением.

График работы президента Федерального резервного банка Кливленда

Каждый из 12 президентов Федерального резервного банка играет уникальную роль в экономике нашей страны, участвуя в Федеральном комитете по открытым рынкам (FOMC), главном органе Федеральной резервной системы, определяющем денежно-кредитную политику.Осуществляя эффективную денежно-кредитную политику, ФРС может поддерживать стабильные цены, тем самым поддерживая условия для долгосрочного экономического роста и максимальной занятости. Узнайте о президентах, которые на протяжении многих лет служили ФРС Кливленда.

Президент с 1 февраля 2003 г. по 31 мая 2014 г.


Итальянская иммигрантка, г-жа Пианальто начала работать в Банке в 1983 году в качестве экономиста в исследовательском отделе. Она занимала несколько руководящих должностей с возрастающей ответственностью, прежде чем была назначена первым вице-президентом и главным операционным директором в 1993 году и президентом в 2003 году.До прихода в Банк г-жа Пианальто работала экономистом в Совете управляющих Федеральной резервной системы и входила в состав бюджетного комитета Палаты представителей США. Она работала в исключительный период экономической истории нашей страны, видя Четвертый округ через финансовый кризис и серьезную рецессию 2008–2009 годов, и руководила Банком в процессе его преобразования из высокопрофессиональной организации в более ориентированную на знания.

Президент с марта 1992 г. по 31 января 2003 г.


Др.Джордан получил докторскую степень по экономике в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и имеет почетные докторские степени в университетах Денисон и Кэпитал. До прихода в Банк он был старшим вице-президентом и директором по исследованиям в Федеральном резервном банке Сент-Луиса. Его опыт работы в коммерческом банкинге включает 5 лет в Pittsburgh National Bank и 7 лет в First Interstate Bancorp в Лос-Анджелесе. Он был членом Совета экономических советников президента Рейгана в 1981-82 годах. Доктор Джордан также является научным сотрудником Института Катона и бывшим президентом Национальной ассоциации экономики бизнеса.

Президент с 8 октября 1987 г. по 15 ноября 1991 г.


До прихода в Банк в 1987 году д-р Хоскинс был главным экономистом и старшим вице-президентом по экономике и корпоративным вопросам в PNC Financial Corp. в Питтсбурге. Он присоединился к Pittsburgh National Bank в 1980 году и стал вице-президентом и экономистом (до образования PNC Financial Corp.). С 1969 по 1971 год Хоскинс был экономистом в Федеральном резервном банке Филадельфии, где он стал научным сотрудником (1972) и вице-президент (1973).Он получил степени бакалавра, магистра и доктора философии. степень по экономике Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Он является бывшим президентом Национальной ассоциации экономики бизнеса и был приглашенным преподавателем в Школе Уортона, Высшей школе банковского дела Стонье и Высшей школе банковского дела в Мэдисоне, Висконсин. Доктор Хоскинс был первым лейтенантом разведывательного корпуса армии США с 1964 по 1966 год в Штутгарте, Западная Германия.

Президент с 1 мая 1982 г. по 8 апреля 1987 г.


Др.Хорн, уроженка Калифорнии, окончила Помона-колледж в Клермонте, Калифорния, в 1965 году и получила докторскую степень по экономике в Университете Джона Хопкинса в 1971 году. С 1969 по 1971 год доктор Хорн был старшим экономистом в штате Совета управляющих. Федеральной резервной системы. Она также работала экономистом и вице-президентом Первого национального банка Бостона и казначеем Bell Telephone Company в Пенсильвании. Доктор Хорн, как первая женщина-президент Федерального резервного банка, успешно провела банк через сберегательный и ссудный кризис Огайо.

Президент с 1 сентября 1971 г. по 30 апреля 1982 г.


Г-н Винн родился в Платтсбурге, штат Миссури, где его дед был основателем Первого национального банка Платтсбурга. Он окончил Центральный колледж в Фейете, штат Миссури, и получил степень магистра финансов в Университете Пенсильвании. В 1942 году он переехал в Нью-Йорк и стал научным сотрудником Национального бюро экономических исследований, а затем вернулся в Пенсильванский университет в качестве преподавателя в Уортонской школе финансов.Он получил докторскую степень. в 1951 году и был назначен профессором финансов в 1957 году. За эти годы он стал соавтором нескольких книг. С 1955 по 1957 год Винн работал заместителем декана школы Wharton, а в 1958 году был назначен деканом школы и проректором университета. За время пребывания там он увидел вдвое больше учащихся. В Кливленде г-н Винн послужил катализатором, собрав вместе лидеров сообщества для обсуждения проблем, стоящих перед городом.

Президент с 1 мая 1963 г. по 28 ноября 1970 г.


г.Хикман окончил Ричмондский университет и получил докторскую степень. Он получил степень бакалавра экономики в Университете Джонса Хопкинса в 1937 году. Он был членом факультетов Принстонского университета, Университета Рутгерса и Института перспективных исследований. Во время Второй мировой войны он был лейтенантом военно-морского резерва США. Он стал членом исследовательского персонала и директором Исследовательского проекта корпоративных облигаций Национального бюро экономических исследований и опубликовал три книги по корпоративным финансам. Г-н Хикман был руководителем экономических исследований в Нью-Йоркской компании по страхованию жизни с 1953 по 1956 год, а в 1956 году пришел в American Airlines в качестве директора по экономическим исследованиям.Он был назначен старшим вице-президентом Федерального резервного банка Кливленда в 1960 году и был назначен президентом в 1963 году. Г-н Хикман, который всегда сохранял пристальный интерес к экономическим исследованиям, был назначен президентом Никсоном в Национальную комиссию по федеральной статистике в 1970 году.

Президент с 14 мая 1953 г. по 30 апреля 1963 г.


Г-н Фултон, первый уроженец Кливленда, возглавивший банк, родился 1 апреля 1898 года. Он учился в Западном резервном университете и Высшей школе банковского дела, проводимой Американской ассоциацией банкиров при Университете Рутгерса.Он служил с инженерами армии США во время Первой мировой войны и пришел в наш банк в 1933 году в качестве экзаменатора. Г-н Фултон был назначен первым вице-президентом в январе 1953 года, после четырех лет работы в качестве вице-президента, возглавлявшего филиал банка в Цинциннати. Его предыдущая банковская карьера включала 35 лет службы, почти 20 из которых были в этом Банке. Фултон был активен в широком спектре финансовых, гражданских и государственных дел.

Президент с 1 ноября 1944 г. по 16 апреля 1953 г.


г.Гидни родился в Санта-Барбаре, Калифорния, 17 января 1887 года. Он учился в Калифорнийском университете, который окончил в 1912 году со степенью бакалавра наук. Г-н Гидни впервые стал сотрудничать с Федеральной резервной системой в 1914 году, когда он был назначен секретарем Достопочтенного. Адольф Миллер, в то время член Совета Федеральной резервной системы. В 1917 году он присоединился к Федеральному резервному банку Нью-Йорка, где проработал до 1944 года. Он был там вице-президентом по банковскому надзору и связям с банками, когда его выбрали главой этого банка.

Губернатор-президент 19 января 1935 г. — 15 сентября 1944 г.


Г-н Флеминг входил в первоначальный штат офицеров, назначенных в ноябре 1914 года, и работал первым аудитором Федерального резервного банка Кливленда. Он был назначен руководителем Департамента финансового агента и внес значительный вклад в успех инициатив по предоставлению ссуды свободы во время Первой мировой войны. Включая свое президентство, г-н Флеминг в течение 30 лет служил в Федеральном резервном банке Кливленда.

Губернатор 2 ноября 1914 г. — 16 января 1935 г.


Г-н Фэнчер был первым управляющим (президентом) Федерального резервного банка Кливленда. Прежде чем занять эту должность, он был президентом Union National Bank of Cleveland. Фанчер принимал участие в планировании и общем надзоре за возведением здания Федерального резервного банка Кливленда. Он играл ведущую роль в усилиях по оказанию помощи местным банкам в 1933 году.

.

Краткий обзор | Astaldi

Astaldi: итальянское качество инфраструктуры.

ASTALDI GROUP — один из ведущих подрядчиков Италии и одна из 25 ведущих строительных компаний Европы.

Группа имеет более 95 лет международного опыта и работает в широком спектре секторов, реализуя сложные и интегрированные проекты. Она проектирует, разрабатывает и управляет общественной инфраструктурой и крупномасштабными инженерными сооружениями , а также имеет непревзойденный опыт в области транспортной инфраструктуры , заводов по производству энергии, гражданского и промышленного строительства , проектирования и проектирования заводов, а также эксплуатации и технического обслуживания.

2017 Основные консолидированные показатели :

 • Выручка: более 3 миллиардов евро
 • Всего невыполненных работ (1): более 24 миллиардов евро
 • Прибл. 100 проектов в более чем 30 странах
 • Прибл. 10 500 сотрудников

Котируется на Миланской фондовой бирже с 2002 года. , Astaldi со штаб-квартирой в Италии имеет ок. 10 500 сотрудников по всему миру. В 2017 году выручка составила более 3 миллиарда евро с общим портфелем заказов более евро 24 миллиарда .

Корпоративное видео

Astaldi, итальянское совершенство в мире.

Основные работы Астальди

более

5,800

км

железных дорог и метрополитенов

более

15200

км

дорог и автострад

более

320

км

мостов и путепроводов

более

720

км

тоннелей

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ БОЛЕЕ 95 ЛЕТ

Astaldi — это международная строительная группа, занимающая лидирующие позиции в Италии.Она входит в число 25 ведущих европейских подрядчиков в Европе и занимает 47 место в мировом рейтинге международных подрядчиков ENR.

Международный рейтинг (ENR Global Sourcebook 2018):

 • 3 rd в Hydro Plants;
 • 10 th в когенерации;
 • 11 th в зданиях здравоохранения;
 • 13 в Шоссе;
 • 15 th в мостах;
 • 18 th в сфере общественного транспорта и железнодорожного транспорта;
 • 20 th в аэропортах.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ В МИРЕ

Сегодня Astaldi способствует развитию 6 макрорегионов в мире : Италия, Центральная Европа и Турция, Магриб (Алжир), Северная Америка, Латинская Америка и Дальний Восток. Группа также отслеживает возможности в новых областях развития, таких как Панама, Скандинавия и Сингапур.

.

Caltech: краткий обзор | www.caltech.edu

[Загрузить версию в формате PDF]

Калтех — всемирно известный научно-технический институт, который объединяет лучшие умы мира и самые инновационные инструменты для решения фундаментальных научных вопросов и решения насущных социальных проблем. Необыкновенный преподавательский состав и студенты Калифорнийского технологического института расширяют наше понимание Вселенной и изобретают технологии будущего с исследовательскими интересами от квантовой науки и инженерии до биоинформатики и природы самой жизни, от человеческого поведения и экономики до энергетики и устойчивости.

Калтех небольшой, но ценит превосходство и амбиции. Вклад преподавателей и выпускников Калифорнийского технологического института получил национальное и международное признание, в том числе 39 Нобелевских премий. Институт управляет Лабораторией реактивного движения (JPL) для НАСА, отправляя зонды для исследования планет нашей солнечной системы и количественной оценки изменений на нашей родной планете; владеет и управляет крупномасштабными исследовательскими центрами, такими как сейсмологическая лаборатория и глобальная сеть астрономических обсерваторий, включая Palomar и W.Обсерватории М. Кека; и соучредителем и совместно с LIGO, которая в 2016 году впервые наблюдала гравитационные волны.

В Институте один из самых низких показателей соотношения студентов и преподавателей в стране: 300 преподавателей предлагают строгий учебный план и доступ к различным возможностям обучения и практическим исследованиям примерно для 1000 студентов и 1250 аспирантов. Caltech — это независимое учреждение, поддерживаемое частным сектором, с кампусом площадью 124 акра, расположенным в Пасадене, Калифорния.

Миссия

Миссия Калифорнийского технологического института — расширять человеческие знания и приносить пользу обществу посредством исследований, интегрированных с образованием. Мы исследуем самые сложные, фундаментальные проблемы науки и техники в исключительно коллегиальной, междисциплинарной атмосфере, обучая выдающихся студентов становиться творческими членами общества.

История

Основанный как Университет Трупа в 1891 году в Пасадене, Калифорния, в 1920 году переименован в Калифорнийский технологический институт.

Исследования и образование

Академические подразделения

Академические возможности (специальности)

Факультет 1

Около 300 профессорско-преподавательского состава
Более 600 ученых-исследователей
Соотношение студентов и преподавателей 3: 1

Награды

Нобелевских лауреатов 2 : 40
Получатели Национальной медали за науку 2 : 58
Получатели Национальной медали за технологии и инновации 3 : 13
Членство в национальных академиях 3 : 126

Студенты 1

938 студентов бакалавриата
1299 студентов магистратуры
99% попали в десятку лучших в своем выпускном классе средней школы

Класс 2023 года:

 • 8,367 абитуриентов
 • 235 членов первого класса
 • 44% женщин / 56% мужчин

Обеспечение Caltech

Студенты, получающие помощь на основе потребностей: 53%
Средний пакет финансовой помощи на основе потребностей: 51 318 долларов США
Средняя задолженность для класса 2018: 16 337 долларов США

Живущие выпускники

Более 24000 в США.Южная и во всем мире

Глобальные объекты

Лаборатория реактивного движения
 • Основана Калифорнийским технологическим институтом в 1930-х годах и управляется НАСА с 1958 года.
 • Текущие миссии включают InSight, Mars Science Laboratory, Juno, Jason 3 и NuSTAR
 • Более 100 совместных исследований и миссий с преподавателями Калифорнийского технологического института
Сейсмологическая лаборатория Калифорнийского технологического института
 • Признанные во всем мире за выдающиеся достижения в геофизических исследованиях
 • Предоставляет исследовательские центры для сейсмических исследований, высокопроизводительных вычислений и физики минералов
 • Выдающийся источник для информации о землетрясениях в Южной Калифорнии и во всем мире
Международная сеть обсерваторий
 • W.Обсерватория М. Кека, Гавайи
 • Паломарская обсерватория, Калифорния
 • Субмиллиметровая обсерватория Калифорнийского технологического института, Гавайи
 • Радиообсерватория Оуэнс-Вэлли, Калифорния
 • Лазерный интерферометр Гравитационно-волновая обсерватория (LIGO), Вашингтон и Луизиана
 • Обсерватория Чайнантора
 • , Чили

  Сотрудники 1

  1 2019–20 учебный год
  2 Преподаватели и выпускники
  3 Включая опекунов

  .